Liên hệ luật sư: 09117 35235
18 Th10

By: hoangy

Luật Hành chính / Luật hình sự

Comments: 3.054 Bình luận.

Thực hiện xóa án tích là một việc quan trọng và cần thiết đối với người đã từng bị kết án.

Sau khi xóa án tích, người từng bị kết án mới có thể làm lý lịch tư pháp, bổ sung hồ sơ xin việc. Người từng bị kết án phải chấp hành xong hình phạt tù (hoặc án treo) và thi hành xong nghĩa vụ dân sự, đồng thời hết thời gian thử thách thì mới đủ điều kiện để xóa án tích. Chúng tôi xin hướng dẫn hồ sơ và cách thức thực hiện yêu cầu xóa án tích để các bạn có nhu cầu được rõ.

COVALAW có nhận dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ việc xóa án tích cho các bạn có nhu cầu. Liên hệ theo số điện thoại: 091.475.1239 hoặc 091.173.5235

Ngoài ra còn có:

– Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án: Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII (CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA) và Chương XXVI (CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH) của Bộ luật hình sự 2015.

– Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

Hai hình thức xóa án tích này không phổ biến, COVALAW không đề cập ở đây. Trường hợp quý vị có nhu cầu, có thể liên hệ COVALAW để được tư vấn.

(COVALAW)

3.054 Bình luận