Liên hệ luật sư: 09117 35235
05 Th1

By: hoangy

Thành lập trung tâm ngoại ngữ / Tư vấn doanh nghiệp

Comments: 15.482 Bình luận.

Kính chào các bạn,

Trong thời gian gần đây, đã có nhiều bài báo đưa tin về xử phạt hành chính đối với Trung Tâm Ngoại Ngữ không có giấy phép, tình hình chính sách về dạy thêm ngoài nhà trường. Để tránh những sai phạm nói trên, COVALAW kính mời quý vị tham khảo nội dung bài viết dưới đây về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung Tâm Ngoại Ngữ không có giấy phép và tình hình chính sách về dạy thêm ngoài nhà trường.

I.Xử phạt hành chính Trung Tâm Ngoại Ngữ không có giấy phép:

Theo Nghị định Số: 138/2013/NĐ-CP:

Điều 5. Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục

3. Phạt tiền đối với hành vi tự ý thành lập cơ sở giáo dục theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường trung cấp chuyên nghiệp; (nội dung này đã bị bãi bỏ)

d) Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng, trường đại học, học viện.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng quyết định thành lập, cho phép thành lập trong thời gian từ 12 đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với trường hợp đã tuyển trái phép do hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này;

b) Buộc giải thể cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục

2. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài địa điểm được phép theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học;

….

4. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục mầm non;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục phổ thông;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục đại học, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều này;

đ) Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối với việc chưa được cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quy định xử phạt đã rõ theo điểm b, khoản 3, Điều 5.

Đối với chưa được cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, quy định xử phạt chưa rõ ràng. Song việc này vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt hành chính.

Vì vậy, COVALAW khuyến khích quý thầy cô sớm tìm hiểu quy định và thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định để hoạt động hợp pháp.

Chuyên trang tư vấn gần như tất cả các vấn đề về thành lập trung tâm ngoại ngữ, mời quý thầy cô tham khảo: https://covalaw.vn/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-tom-gon/.

II. Tình hình chính sách về dạy thêm ngoài nhà trường:

Quy định về việc dạy thêm ngoài nhà trường hiện nay đã bị bãi bỏ.

Cụ thể, Quyết Số: 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 đã bãi bỏ nội dung về cấp phép và hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012.

Như vậy, việc dạy thêm ngoài nhà trường hiện nay có thể xem là không đúng quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt đối với việc dạy thêm ngoài nhà trường quy định tại Nghị định Số 138/2013/NĐ-CP:

Điều 7. Vi phạm quy định về dạy thêm

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng;

c) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép;

d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d Khoản 1 Điều này.

COVALAW

15.482 Bình luận