Liên hệ luật sư: 09117 35235
23 Th10

By: hoangy

Thành lập trung tâm ngoại ngữ / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn đầu tư

Comments: 7.686 Bình luận.

Kính gởi các bạn.

Vừa rồi có trao đổi với một vị thành lập trung tâm ngoại ngữ, mình refer đọc bài viết tại link http://covalaw.vn/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/ để nắm thông tin, song bạn complain là bài dài quá, hỏi luôn cho nhanh. Nghĩ lại, mình thấy một bài viết tóm gọn nội dung giành cho những bạn cần nhanh, gọn, lẹ, dễ hiểu cũng cần thiết. Vậy nên mình viết bài thành lập trung tâm ngoại ngữ tóm gọn để chia sẻ ngắn gọn sau:

1.Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần điều kiện gì ?

Cơ bản 2 điều kiện:

-Nhân sự: Giám đốc trung tâm kinh nghiệm quản lý hoặc đi dạy ngoại ngữ, tốt nhất trên 1 năm. Giám đốc có bằng TESOL, bằng đại học ngành ngoại ngữ hay tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3, thêm 2 giáo viên dạy nữa là được.

-Cơ sở vật chất: Phòng ốc phải có: Phòng dạy (02 phòng), phòng chức năng như thư viện, phòng giám đốc, phòng ghi danh.

Xong 02 cái này là coi như gần xong rồi.

2.Thời gian Thành lập trung tâm ngoại ngữ trong bao lâu ?

Theo quy định, thời gian để cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là 15 ngày làm việc, thời gian cấp phép hoạt động đào tạo dạy ngoại ngữ là 15 ngày làm việc. Vậy theo quy định thì hết khoảng 1,5 tháng – 2 tháng.

3.Các giấy tờ cần chuẩn bị khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ?

Xin tham khảo mục lục dưới đây:

4.Chi phí đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ hết bao nhiêu:

Dự toán chi phí cố định cơ bản để thành lập một trung tâm ngoại ngữ có 03 phòng họp, mỗi phòng tầm 20 m2 là khoảng 290.000.000 VNĐ.

Chi tiết, mời bạn tham khảo bảng dư toán chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ theo link sau https://covalaw.vn/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-du-toan-chi-phi/

5.Phí dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ hết bao nhiêu:

Giá cả dịch vụ: thị trường hiện nay rất cạnh tranh, dao động tầm 20.000.000 đ – 30.000.000 VNĐ, chất lượng dịch vụ thì dùng rồi mới biết, song về cơ bản thì làm đến cùng là ra kết quả thôi.

Nếu có nội dung nào chưa rõ, các bạn có thể đặt câu hỏi để COVALAW giải đáp. Đó cũng là một sự hỗ trợ cho các bạn đồng nghiệp của các bạn, và gợi mở cho COVALAW.

Kính chúc các bạn thành công.

(COVALAW)

7.686 Bình luận