Liên hệ luật sư: 09117 35235
01 Th10

By: hoangy

Thành lập trung tâm ngoại ngữ / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn đầu tư

Comments: 1.721 Bình luận.

Ngày nay, nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng trở nên bức thiết với người Việt Nam.

Học ngoại ngữ để phục vụ cho việc học như: Du học, học các chương trình nâng cao của nước ngoài, học ngoại ngữ để hoàn thành các chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động …

Trên cơ sở đó, nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019 cũng ngày càng tăng.

Việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ là không khó, song đương nhiên, việc gì làm lần đầu cũng là phức tạp và mệt mỏi.

COVALAW xin mạn phép chia sẻ đến các bạn đang có nhu cầu lập trung tâm ngoại ngữ những nội dung cơ bản cần biết về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ để dạy các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn … như sau:

Một là, quy định của pháp luật về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019.

Hiện nay, văn bản quản lý việc thành lập trung tâm ngoại ngữ có:

1.Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.Luật giáo dục 2009

3.Luật PCCC 2013 quy định liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy cho trung tâm ngoại ngữ.

Theo thông tư  21/2018/TT-BGDĐT, các điều kiện để thành lập TTNN bao gồm các điều kiện sau:

Về đặt tên trung tâm ngoại ngữ: Điều này được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, tôi xin trích lại dưới đây.

Điều 4. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập, hoạt động, sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể và tên gọi của trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019, tin học; thủ tục để trung tâm hoạt động; thủ tục sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể trung tâm thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 2. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau:
 3. Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng;
 4. Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 5. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.
 6. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Cần lưu ý: trong thực tế, khi thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019, việc chọn tên Trung tâm ngoại ngữ phân làm 02 loại:

-Trung tâm ngoại ngữ có chủ sở hữu 100% là đơn vị có quốc tịch Việt Nam: Tên riêng là tên tiếng Việt. Ví dụ: Trung tâm ngoại ngữ Sinh Động, Trung tâm ngoại ngữ Đường Đến Tương Lai, …

-Trung tâm ngoại ngữ có chủ sở hữu là đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc một phần), tên riêng có thể có yếu tố nước ngoài. Ví dụ: Trung tâm ngoại ngữ PATH TO FUTURE.

Về cơ sở vật chất thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019:

Trung tâm ngoại ngữ phải có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

Nhìn chung, cơ sở vật chất cho việc thành lập trung tâm ngoại ngữ tối thiểu phải có: 02 phòng học có diện tích khoảng 20m2, các phòng chức năng: Phòng giám đốc, thư viện, phòng giáo viên, phòng ghi danh. Các phòng ốc pải bố trí đèn chiếu sáng đủ sáng (tương đối), có trang bị máy điều hòa (bắt buộc đối với phòng học). Phải có đủ hệ thống máy chiếu, bảng, viết, bàn, ghế và các dụng cụ phục vụ việc giảng dạy.

Về nhân sự thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019:

Thứ nhất là phải có giám đốc trung tâm ngoại ngữ: Điều kiện làm giám đốc được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, tôi xin trích lại dưới đây.

Điều 6. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.
 2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 3. Có nhân thân tốt;
 4. Có năng lực quản lý;
 5. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

 1. Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 2. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Hồ sơ giám đốc lưu ý phải có văn bản xác nhận kinh nghiệm 03 năm hoạt động giáo dục. Cá nhân tôi khuyến nghị là 03 năm giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giảng dạy ngoại ngữ là tốt nhất.

Thứ hai là giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ: Giáo viên yêu cầu phải tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ, nếu không phải sư phạm ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Chứng chỉ này nhiều đơn vị đào tạo và cấp: Đại học sư phạm Tp.HCM, Đại học KHXH và Nhân văn, …

Thứ 3 là nhân sự hỗ trợ của Trung tâm ngoại ngữ: Nhân sự hỗ trợ gồm có bảo vệ, kế toán, thủ quỹ.

Về các giấy tờ hành chính liên quan đến hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

-Phê duyệt của Phòng giáo dục cấp Huyện về việc Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại địa điểm phù hợp với quy hoạch giáo dục của địa phương và phù hợp với môi trường sư phạm. (Nội dung này hiện nay đã bị đã bị bãi bỏ)

-Biên bản của cơ quan quản lý về Phòng cháy chữa cháy có nội dung: Trung tâm ngoại ngữ đã  đạt đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy cho việc hoạt động giảng dạy ngoại ngữ

Hai là, để thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019 , chúng tai phải có dự toán chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ : http://covalaw.vn/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-du-toan-chi-phi/

Dưới đây, xin liệt kê danh sách bộ hồ sơ xin thành lập Trung tâm ngoại ngữ 2019 khi nộp đến cơ quan quản lý:

I.DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ
1 Đơn xin thành lập
2 Đề án thành lập
3 Bản dự kiến thu học phí
4 Kế hoạch giảng dạy
5 Nội quy trung tâm
6 Quyết định thành lập TTNN
7 Danh sách đội PCCC
8 Phương án PCCC
9 Biên bản kiểm tra PCCC
10 Bản thống kê phương tiện PCCC
11 GCN DKKD
12 Hợp đồng thuê nhà
13 Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
14 Giấy xác nhận thời gian làm việc
15 Quyết định thành lập tổ chuyên môn nghiệp vụ
16 Danh sách thành viên tổ chuyên môn nghiệp vụ
17 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn
18 Danh sách Hội đồng tư vấn
19 Hợp đồng lao động
20 Danh sách giảng viên
21 Bản kê thiết bị cơ sở vật chất. 

 • COVALAW cam kết:
 • Thành lập trung tâm ngoại ngữ chi phí thấp, 25.000.000 – 30.000.000đ
 • Không phát sinh thêm chi phí
 • Thời gian khoảng 30 – 60 ngày.
 • Liên hệ tư vấn:
 • Luật sư Vũ Hoàng Ý (Mr)
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Zalo: 09117 35235
 • Tư vấn 24/7

 Bài viết về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019 khác:

Link: http://covalaw.vn/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-co-duoc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-khong/

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2019 (TTNN) tại Quận 1 (Q1)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 2 (Q2)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 3 (Q3)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 4 (Q4)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 5 (Q5)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 6 (Q6)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận7 (Q7)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 8 (Q8)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 9 (Q9)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 10 (Q10)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 11 (Q11)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận 12 (Q12)

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận Phú Nhuận

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận Gò Vấp

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận Tân Bình

Thành lập trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tại Quận Bình Thạnh

 

(COVALAW)

1.721 Bình luận