Liên hệ luật sư: 09117 35235
09 Th11

By: hoangy

Thành lập trung tâm ngoại ngữ / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn đầu tư

Comments: 1.857 Bình luận.

Kính chào các bạn là những người đang nghĩ đến và sẽ tiến hành lập trung tâm ngoại ngữ,

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ và mẫu kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ.

Do mức độ phổ biến, bản mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ và mẫu kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ mình cung cấp trên đây là áp dụng cho trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh, các trung tâm ngoại ngữ khác như trung tâm Nhật ngữ, trung tâm Hàn ngữ, trung tâm Hoa ngữ …có thể sử dụng tương tự.

Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị trong hồ sơ lập Trung tâm ngoại ngữ:

MỤC LỤC

 1. ĐƠN XIN THÀNH LẬP
 2. ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
 3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 4. BẢNG DỰ KIẾN THU HỌC PHÍ
 5. BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT CHẤT
 6. DANH SÁCH NHÂN VIÊN
 7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
 8. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ GIẢNG VIÊN
 9. NỘI QUY TRUNG TÂM
 10. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
 11. CHỦ SỞ HỮU TRUNG TÂM-GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: CMND, HỘ KHẨU, SƠ YẾU LÝ LỊCH, BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN, CHỨNG MINH KINH NGHIỆM.
 12. VĂN BẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHÁY
 13. XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG.

Tài liệu mẫu COVALAW giới thiệu là 2 trong số danh sách các tài liệu trên.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ COVALAW.

(COVALAW)

1.857 Bình luận