Liên hệ luật sư: 09117 35235
17 Th10

By: hoangy

Tư vấn doanh nghiệp

Comments: 466 Bình luận.

I. Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản);

2. Bản sao “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập” (01 bản);

Lưu ý – Cần bản phô tô công chứng – trong trường hợp doanh nghiệp chưa có con dấu pháp nhân.

3. Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

II. Thời gian:

1. Mã tạm thời: Khoảng 03 ngày

2. Giấy chứng nhận: 10 ngày

III. Cơ quan cấp: GSI

(COVALAW)

466 Bình luận

Trả lời