Liên hệ luật sư: 09117 35235
14 Th10

By: hoangy

Tư vấn doanh nghiệp

Comments: 1.667 Bình luận.

Kể từ sau khi Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ra đời, việc xác định hoạt động sản xuất mỹ phẩm là ngành kinh doanh có điều kiện chính thức được luật hóa cụ thể. Tại điều 3 nghị định này nêu rõ: 

Điều 3. Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

1. Được thành lập hợp pháp.

2. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, từ nay, các cơ sở sản xuất mỹ phẩm bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất trước khi tiến hành sản xuất và công bố sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường.

Quy định này là bước đi chiến lược của ngành quản lý mỹ phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh sản xuất mỹ phẩm.

Quy định mới, theo đó, cũng mang đến những bỡ ngỡ nhất định cho các đơn vị sản xuất trong việc đáp ứng điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chẳng hạn như: cách bố trí hệ thống nhà xưởng, máy móc, quy trình sản xuất, nhân sự … 

Qua quá trình nghiên cứu lâu dài và thực tiễn công việc, COVALAW đã tìm được công thức phù hợp, tiết kiệm và đáp ứng được yêu cầu của đơn vị sản xuất cũng như của cơ quan quản lý.

Dưới đây là khách hàng mà COVALAW đã tư vấn đầu tư sản xuất mỹ phẩm thành công.

(COVALAW)

1.667 Bình luận