Liên hệ luật sư: 09117 35235
06 Th11

By: hoangy

Thành lập trung tâm ngoại ngữ / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn đầu tư

Comments: 3.998 Bình luận.

Kính gởi các thầy cô dạy tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và các ngôn ngữ khác.

Trong loạt bài về Thành lập trung tâm ngoại ngữ, mình xin giới thiệu đến các bạn nội dung liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ của các thầy cô giáo đang hoạt động giảng dạy tại các trường học, liên quan quy định của luật cán bộ công chức viên chức và luật phòng chống tham nhũng.

Hiện nay, việc các thầy cô giáo dạy tiếng Anh, ngoài thời gian giảng dạy tại nhà trường, còn sắp xếp để dạy học tại nhà. Nhiều thầy cô giáo cũng muốn mở trung tâm ngoại ngữ để phát triển quy mô giảng dạy. Và, ít nhiều quý thầy cô cũng rất băn khoăn rằng: việc mở trung tâm ngoại ngữ mình có được phép hay không ?

Theo quy định của pháp luật giáo dục, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ yêu cầu người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ – giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng điều kiện sau:

Điều 6. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chun sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Về nội dung này, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết thành lập trung tâm ngoại ngữ tóm gọn tại link http://covalaw.vn/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-tom-gon/.

Đối với kinh nghiệm giám đốc, hiện tại đã không còn yêu cầu kinh nghiệm 3 năm. Song vẫn có yêu cầu xác nhận kinh nghiệm. Kinh nghiệm khoảng 01 năm dạy học tại trung tâm ngoại ngữ được xem là thuận lợi cho việc làm hồ sơ.

Ngoài ra, tuy không quy  định cụ thể về thời gian làm việc song giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải là người làm việc theo hợp đồng full time tại trung tâm ngoại ngữ.

Giám đốc một trung tâm ngoại ngữ thì không được làm giám đốc một trung tâm ngoại ngữ khác, trừ trường hợp trung tâm thứ hai là chi nhánh của trung tâm thứ nhất.

Bên cạnh đó, một vấn đề quý thầy cô cần quan tâm khi thành lập trung tâm ngoại ngữ đó là quy định của luật phòng chống tham nhũng, luật doanh nghiệp, luật cán bộ, công chức, luật viên chức, theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không được đăng ký kinh doanh, cụ thể ở đây là cán bộ, viên chức, công chức không được đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Luật phòng chống tham nhũng 2018:

Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.”

Luật viên chức:

“Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Cần lưu ý rằng, đối với giáo viên là cán bộ, công chức, thì việc thành lập trung tâm ngoại ngữ đương nhiên là bị cấm. Song đối với giáo viên giảng dạy trong các cơ sở tư thục, sẽ không bị coi là viên chức, nên hoàn toàn có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Như vậy, các thầy cô, nếu là giáo viên đang giảng dạy ngoại ngữ hoặc tham gia quản lý trong các cơ sở công lập, thì không được thành lập trung tâm ngoại ngữ hoặc tham gia góp vốn thành lập trung tâm ngoại ngữ. Các thầy cô đang giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở dân lập thì có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Quy định này cũng áp dụng cho các trung tâm tin học.

Kính chúc quý thầy cô sức khỏe.

(COVALAW)

3.998 Bình luận