Liên hệ luật sư: 09117 35235
Search
f1
f2

Kính gởi các độc giả đã là doanh nghiệp và đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp.

Một công ty mới sinh ra, nghĩa là có ít nhất 2.000.000 VNĐ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Một cách bé nhỏ và khiêm tốn nhất, việc thành lập doanh nghiệp của chúng ta đã góp phần làm đầy lên cho ngân khố quốc gia. Cái đó là chưa kể đến công ăn việc làm, các giá trị khác mà doanh nghiệp mang lại.

Để đơn giản nhất nội dung tìm kiếm của quý vị, chúng tôi liệt kê dưới đây bản kê phí cho các dịch vụ doanh nghiệp đơn giản:

I. Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp:

II. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

STT Nội dung Phí dịch vụ/Lệ phí Thời gian (ngày)
1 Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả 1,000,000 5
2 Công bố thông tin doanh nghiệp lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia 400,000 1
3 Lệ phí cấp giấy 100,000
4 Khắc dấu tròn doanh nghiệp

+Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015)

900,000 2
5 Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế (Mẫu 08) 500,000 2
6 Chuyển hồ sơ thuế khác quận 800,000 7

Cam kết của chúng tôi

COVALAW cam kết yêu cầu của quý vị sẽ được giải quyết một cách chính xác, nhanh chóng và hợp lý.

Request Free Consultation